Uncategorized

Kjemisk blanding

Fagstoff: Når vi blander sammen to stoffer i en mekanisk blanding, beholder stoffene egenskapene sine. Men når vi blander to stoffer og får en kjemisk reaksjon, . Viktig: fortrolig forhold til begrepet kjemi – inkluderer alle dagligdagse ting man.

Hva er forskjellen på et grunnstoff og en forbindelse, og hva er en blanding, . Ei blanding er i fysikk og kjemi eit stoff som er samansett av to eller fleire bestanddelar som ikkje har inngått noko kjemisk sambinding og ikkje treng å stå i noko . I en kjemisk forbindelse er atomer av to eller flere grunnstoff bundet sammen av ionebinding eller kovalent binding. For en gitt kjemisk forbindelse vil det være et .

Hva er forskjellen på blandinger, grunnstoffer og kjemiske forbindelser og kan. Hvis man blander salt og vann får man en løsning eller en blanding. Jeg forstår ikke hva forskjellen mellom et grunnstoff og en kjemisk forbindelse er? Andre er en blanding en kombinasjon av to eller flere stoffer som er ikke forent med en kjemisk prosedyre. Det er de ikke alltid når spørsmålet går på å skille mellom en kjemisk reaksjon og en fysisk forandring.

Kjemi = Læren om alle stoffene og hvordan de forandrer seg. Ujevn/Heterogen blanding = Blanding som blir blandet sammen av ulike stoffer .