Uncategorized

Kjemiske forbindelser eksempler

Kjemiske forbindelser dannes når to eller flere ulike atomer binder seg sammen. Atomene binder seg sammen til molekyler og ioneforbindelser. Antall kjemiske forbindelser er meget stort, og vokser med ca.

Et eksempel på en kompleksforbindelse er kobbersulfatpentahydrat, CuSO4 . Kjemisk forbindelse, stoff som består av to eller flere grunnstoffer bundet sammen med kjemiske bindinger. Hva er forskjellen på blandinger, grunnstoffer og kjemiske forbindelser og kan du gi eksempler på minst to stoffer i hver kategori? Mens en kjemisk forbindelse er satt sammen av flere grunnstoffer og er derfor bygd opp av atomer med .

En kjemisk forbindelse som er en type molekyl (samling av bundne atomer) består av mer enn ett element. For eksempel, vann (H2O) en forbindelse, mens . Eksempel på kjemisk forbindelse: Natriumklorid (NaCl) og karbonmonoksid (CO) Den kjemiske formelen viser om noe er et grunnstoff eller en . Vi skal se eksempler på dette for salter av enatomige. I formler for kjemiske forbindelser av to ikke-metaller skriver vi atomsymbolene.

Et mol av et grunnstoff eller kjemisk forbindelse inneholder Avogadros tall med. Eksempler på oksider er nitrogenmonoksid (NO), nitrogendioksid (NO2), . Vi har tre hovedtyper kjemiske bindinger: elektronparbinding, ionebinding og. Et eksempel på dette er hydrogenbindingene i vann.

Formelen for den kjemiske forbindelsen vann skriver vi slik: H2O. De kan for eksempel se helt forskjellige ut, eller de kan ha ulike farger. Et molekyl består av minst to atomer, som holdes sammen med en kjemisk binding. Et eksempel på en ionebinding er natriumklorid (NaCl). Kjemiske forbindelser: er derimot atomene av forskjellig slag, har vi en.

Det gjelder for eksempel oksygen, som er en fargeløs gass, og svovel, . Et eksempel på et grunnstoff kan være Hsom er oksygengass. Kjemisk forbindelse består av to eller flere grunnstoffer som for eksempel . Et molekyl kom til å bli når to eller flere atomer samhandle kjemisk og kombinere. For eksempel, er natriumklorid ( NaCl ) en tabell salt og en ionisk forbindelse . I kjemiske forbindelser er atomer bundet sammen til molekyler med en viss geometri. Fra eksemplene ser man at atomer som hydrogen og fluor kan bindes til . Hydrokarboner er fellesnavn for alle kjemiske forbindelser som kun består av karbon og hydrogen. Eksempler er cellulose, rav, naturgummi og proteiner.

Bildet viser en forbindelse som heter Alanin; Kjemisk formel.