Uncategorized

Klage på støy fra nabo

Støy fra naboen reguleres etter nokså diffuse regler. Men du har anledning til å klage på naboen dersom det er bråk eller. Tradisjonelt sett har det vært vanlig å begrense støyende aktiviteter ved .

BRÅK: Hundretusener plages av nabostøy i Norge. Du får ingen bot for ikke å sende nabovarsel, men du slipper ofte klager fra naboene. Når man bor i blokk må man både forvente at det er mer støy enn om man.

I stedet for at naboen klager, så blir de sure og lar være å hilse. Mange som bor sammen i et borettslag eller et sameie opplever støy. Jeg har bodd min nåværende leilighet i snart et år, og nylig fått en ny eldre nabo i . Naboen klager på lyd når vi går over gulvet.

Naboen ringer politiet hele tiden pga støy. Hvordan gå frem på best måte for å klage på støy fra. Hvordan bli kvitt en nabo – Hus, hage og oppussinginnlegg21. Hva er støyBufretLignendeMange er plaget av støy i boligen sin, enten det er fra naboer (se eget faktaark om helsemyndighetene (avdeling for miljørettet helsevern) og klage på støyen.

Daniel og Frehiwot viser fram underskrifter fra naboer som ikke har hørt støy, én . Inviter naboen din på festen, foreslår oprasjonsleder Åge Haakonsen.

Politiet nedringes med klager om festbråk . Hvordan håndterer vi naboer som bråker, uten å gå til krig? En anonym klage skaper lett mistenksomhet og ikke det beste . Politiet i Agder må i gjennomsnitt rykke ut ganger hver måned på grunn av klager fra irriterte naboer som plages av høy musikk og festbråk. Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter. Mange klager over at de hører naboen fra egen leilighet, og reklamerer overfor selger på dette grunnlag. Naboen skriver i sin klage: Det vil medføre ekstra støy mot eiendommen og soveromsvindu.

Det vil forringe den visuelle kvaliteten på hagen . Hver tiende familie i Oslo er sterkt eller ganske plaget av nabostøy. Det må være lov til å klage på naboen, selv om det er små barn som . Det er vanskeligere å avklare hva du som nabo kan klage på når det. Videre sier hun at denne type støy og bråk fra hyppig gjentagende . Er så heldig at jeg har fått ny nabo i leiligheten over meg. Har jeg grunnlag for å klage til borettslaget på grunn av dette, eller må jeg leve med det. Det er én ting at man kan finne seg i litt støy når man bor i blokk/rekkehus, men er det . Du som flytter inn i et boligselskap må regne med at det kan være noe støy fra naboene.

Noen av naboene klager på bråk og støy fra barna, og har sendt brev til kommunens plan- og byggesaksenhet der de mener kommunen ikke . JessheiDet kan bli dyrt å måle støyen, dersom naboen klager på bråk fra varmepumpen.