Uncategorized

Kobber og tinn

Kobber eller kopper er et grunnstoff med kjemisk symbol Cu og atomnummer 29. Bronse, som er en legering av kobber og tinn, er trolig et resultat av forsøk på . Kjemisk symbol for kobber: Cu Egenvekt: kg/m3.

Bronse, som er en legering av kobber og tinn, er trolig et resultat av forsøk på å smelte . Rent kobber er imidlertid svært bløtt, så fart i sakene ble det først da man begynte å blande det med andre metaller – dvs. Metallet la grunnlaget for de gamle metallkulturer; først kobberalderen, deretter bronsealderen, hvor legeringer mellom kobber og tinn (bronse) . Messing er en legering med kobber og sink som hovedelement.

Messingen kan også ha andre tilsatsmaterialer, som tinn . Bronse betegnet opprinnelig en legering av kobber og tinn, men er etter hvert gått over til å bli fellesbetegnelse for en rekke legeringer med . Kobber er i seg selv mykt og enkelt å forme. Ved å legere med ulike andre metaller, oppnås andre egenskaper. Eksempler er legering med sink eller tinn som . Den virkelige revolusjonen kom med bronsen, en blanding eller legering av to metaller – kobber og tinn – som måtte skaffes fra ulike steder. Men her i Norden var det vanskelig å utvinne kobber fra fjellet, og tinn fantes ikke.

Vi ser for oss at de menneskene som bodde rundt Beitstadfjorden skaffet seg . Ren blank kobber trå fritt for tinn, bly, jern og andre forurensninger.

Kobber som rør, plater, tynn brent tråd og 1. Kobber og tinn er forholdsvis myke og bøyelige hver for seg, men. Messing er en hard og motstandsdyktig legering av kobber og sink. Legeringer fremstilt ved sammensmelting av kobber og ett eller flere andre metaller, først og fremst sink, tinn, jern, sølv, nikkel, aluminium, mangan og beryllium. Menneskene i oldtiden oppdaget senere at blandingen av kobber og tinn – bronse – egnet seg godt til å lage robuste våpen og redskaper.

Bronse KAN være kobber med zink, og det KAN være kobber med zink, nikkel og forgylt. Basemetallene omfatter kobber (Cu), sink (Zn), bly (Pb), tinn (Sn), nikkel (Ni) og kobolt (Co). De to sistnevnte brukes imidlertid i jernlegeringer . Knytt sammen med linjer ordene som passer sammen bronse kobber og tinn messing kobber og sink platina i katalysator lettmetall i brusbokser metallblanding . Metaller, unntatt raffinert kobber, hvor vektandelen av kobber utgjør mer enn ethvert av de.

Legeringer av kobber og tinn, også med andre legeringsemner. Blank trå Ren blank kobber trå fritt for tinn, bly, jern og andre forurensninger, min.