Uncategorized

Kobberioner

Toverdige kobberioner danner lett kompleksioner som det sterkt blåfargede tetraaminkobber(II)-ionet: Cu2+(aq) + 4NH3(g) = 2+(aq). Når sinkmetall kommer i kontakt med kobberioner overføres der to elktroner fra sinkmetallatomene til kobberionene. Undersøkelse av noen likevekter med kobberioner.

Bjørn Pedersen; Brit Skaugrud; Skolelaboratoriet for kjemi ved UiO. Kobberioner får en intens blå farge sammen med ammoniakk. Er det kobberioner på overflaten av kobbermetall?

Denne egenskapen er bestemmende for mange av egenskapene og anvendelsene for kobber(I)oksid.

Når kobber løses i vann dannes det kobberioner, Cu2+. Hvilken analysemetode egner seg til å måle konsentrasjonen av kobberioner i en vannprøve? Komplekstitrering med dinatriumsaltet av EDTA . Metallisk kobber blir til kobberioner samtidig som sølvionene blir til metallisk. Hva gjør at kobber danner både 2+ og 1+ ioner ? Det mest naturlige at kobberet frigir to elektroner fra 4s orbitalen, noe som også er tilfellet, .