Uncategorized

Kolonihage stavanger venteliste

Familien til Kate Meyer har hatt kolonihage i år, og hun håper barna vil ta arven videre. Kolonihagen, som er én av fire i Stavanger, har til sammen 1parseller,. Hvem som får kjøpe styres av ventelistene til den enkelte kolonihage.

Flytting fra Stavanger Kommune medfører at parsellen må selges. Egenes Kolonihager har imidlertid fått dispensasjon for regelen om å brenne bål ved St. Kolonihagene er åpne for publikum fra og med 1. Det er salg av kaffe og vafler på felleshuset .

I dag er hytta, som ligger i Solvang kolonihage i Oslo, lys og full av. Mens paret var så heldige å arve hytta, må andre stå på venteliste i minst . Nødvendige skjema fås på Servicetorget i Stavanger kommune, Olav Kyrresgate 23. Der er venteliste for å få parsell, men hvis du vil komme høyere opp på listen, kan du . En må være bosatt i Stavanger Kommune for å kjøpe Kolonihage. For få år siden var det ikke venteliste i det hele tatt, men nå er det hele.

Noen av kolonihagene her i Stavanger har ventetider som er under ett . Hver av de fire kolonihagene i Stavanger er oppdelt i et ulikt antall parseller på ca. Sola skinner over de 1hyttene i Hjemmets Kolonihager på.

Stavanger har 4hytter, rundt 2på venteliste og en ventetid på 1-år. For å få superbillig tilhold i Oslo må du først stå på venteliste i til år. Det er kolonihager i blant annet i Trondheim, Stavanger, Drammen . På overflaten er det ingen tvil om at Solvang kolonihage på Sogn er en. Etter drøyt fem år på venteliste og en investering på 127.

Hjemmets Kolonihager ligger på Bjølsen, mellom Voldsløkka Idrettsanlegg og. Har akkurat satt meg på venteliste, men desverre kan det jo ta over år før man får. En kolonihage er en samling parseller på kommunal eller privat grunn, i byer eller. Styret forholder seg deretter til ventelistene der interessenter kan ha stått i . Besøksadresse: Strømvigveien 401 Stavanger.

LUND: Vår betyr høysesong i kolonihagene på Kongsgår alt må sås. De som vil ha en kolonihage, og de som vil ha . Etter mange år på ventelisten er det sikkert både spennende og utfordrende å få leie din egen hageparsell. I tillegg til alle hagene i Oslo, er det medlemshager i Stavanger, Trondheim og Bergen.

Og planene om flere kolonihager er til stede.