Uncategorized

Kolonihagehytte til salgs

Alle ledige hytter selges til styret i hagen, som deretter innkaller skriftlig til visning blant dem som står på venteliste. Ventelistene følger ansiennitetsprinsippet . Maksimal hyttestørrelse varierer fra hage til hage, og kolonihagene har fortsatt et sosialt tilsnitt, så kjøp av kolonihagehytte er ingen økonomisk investering.

Vi ligger an til å få en kolonihageparsell i Oslo i sommer, men hytta som følger med ser ut til å måtte rives. Koselig hytte i Falkum kolonihage til salgs. Alt salg og kjøp av parseller skal gå gjennom styret. Nå er det til salgs i Sogn hagekoloni og da rykker man gjerne 2plasser ned på vente listen, noen har flyttet ut av Oslo og er dikvalifisert for .

I Oslo er det tre års ventetid for å kjøpe kolonihage-hytte. Forøvrig har vi nå en hytte til salgs for bare 15kroner, den er liten og i dårlig . Hva er egentlig greia med kolonihagehytte? Men jeg ville aldri kjøpt en kolonihage og de er stadig til salgs, så jeg må likevel spørre om de . Men det som er en drøm for noen, kan fort bli et mareritt for andre.

Slik håndterer du ni gjester på kvadratmeters hytte.