Uncategorized

Kolonihager oslo

Velkommen til Oslo kolonihagers nettsider. Her registrerer du din søknad om kolonihageparsell i Oslo. Klikk på Registrer ny medlem og følg instruksjonene.

Når du er ferdig sendes det en e–post til oss om . En kolonihage er en samling parseller på kommunal eller privat grunn, i byer eller bynære. I Oslo er det Oslo krets av Norsk kolonihageforbund som håndterer . I Oslo er det kolonihager med tilsammen 10parseller med hytter.

Alle kolonihagene har tildels egne regler for salg av hyttene. Norsk Kolonihageforbund ble stiftet i 19i Oslo. Formålet er å sikre eksisterende kolonihager og arbeide for å opprette nye. Kolonihager som er medlem av Norsk Kolonihageforbund:. Kolonihagene i Oslo er organisert under Oslo Krets av Norsk . For å få superbillig tilhold i Oslo må du først stå på venteliste i til år.

Kolonihagene har nemlig aldri opplevd større pågang. På overflaten er det ingen tvil om at Solvang kolonihage på Sogn er en. Wenche Lillevik, som er leder av Oslo krets av Norske kolonihager.

Informasjon og søknadsskjema hos Oslo krets av Norsk kolonihageforbund. Kolonihagene er åpne for besøk hele sommersesongen. I dag er hytta, som ligger i Solvang kolonihage i Oslo, lys og full av detaljer, som alle har en historie: Kuskinnsteppet fra Buenos Aires, vegguret . Det foreligger ikke i dag noen samlet fremstilling av kolonihagenes historie i Norge.

Adressen til Etterstad kolonihage er Etterstadgata C. På ligger det en film om en grevling på bytur i Oslo, nærmere bestemt . Et ettertraktet felleskap for rekreasjon og en mulighet for dyrking av jorda for byborgerne. Kolonihagene – små, men betydningsfulle for byen Kolonihager finnes i hele Europa og i Oslo har vi fem, Rodeløkken, Ettersta Hjemmets, Sogn og den sist .