Uncategorized

Komma foran leddsetning

Gå til leddsetning som står først i en helsetning – Komma etter leddsetning som står først i en helsetning:. Når Ole setter seg foran PC-en, forsvinner han . Kommaregler – de vanligste kommafeilene – Korrekturavdelingen.

BufretKommaregler – de vanligste kommafeilene. De vanligste kommafeilene er sannsynligvis at det ikke settes komma etter foranstilt leddsetning, og at det settes . Komma også foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen. Komma foran og etter tiltaleor svarord og utropsord.

Regel 6: Komma foran og/eller etter tiltaleor svarord og utropsord. Regel 9: Komma foran en unødvendig leddsetning som står sist i en helsetning. Komma er det lille tegnet som ofte plasseres etter magefølelsen, men. Komma foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetning. Gå til Regel 4: Komma foran og etter innskutt helsetning, leddsetning, tillegg.

I sportsresultater setter vi komma foran tidels sekunder. Eva klatrer, Jens sykler, og Ola går på ski. På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen.

Det skal ikke være komma foran en leddsetning, men det skal være komma.

Leddsetning: En setning som ikke kan stå alene, og har et verb i seg: Da jeg kom. Komma når leddsetning kommer foran hovedsetning. Det er én av tre elementære kommaregler du i hvert fall bør kunne. Komma også foran en innskutt leddsetning som ikke er nødvendig for å gi . I likhet med punktum skal det kun være et vanlig mellomrom etter komma. Etter innskutt leddsetning; Foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i . Jeg mener at det ikke skal være komma før og, mens han insisterer på det.

Regel: Alltid komma etter innskutt leddsetning. Men noen vil sette komma også foran den innskutte som-setningen: Kommunikasjonsfolk, som . Man skal jo ikke bruke komma før og ved oppramsing, men kan man bruke det rett før og i. Når en leddsetning står foran en hovedsetning, (KOMMA) skal den skilles ut med komma. En setning som er innskutt, (KOMMA) skal ha samme . Vi setter komma foran konjunksjonene og, eller, men og for når de binder sammen sideordnede setninger.

Komma etter en leddsetning som står først i en . Håndboken fortsetter: Dersom en leddsetning kommer foran en hovedsetning, skal det være komma mellom leddsetningen og hovedsetningen . Tilfelle 2: Ingen leddsetning før ‘og’, ingen helsetning etter ‘og’.