Uncategorized

Komma foran og

Det skal stå komma foran mens i uttrykk for en motsetning. Ellen liker boller, mens Frank liker skolebrød. Skriveregler/Kommaregler/BufretLignende4.

Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli. Komma også foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i . Man skal jo ikke bruke komma før og ved oppramsing, men kan man bruke det rett før og i andre sammenhenger, eller brude det helst . Jostein Stokkeland i Språkrådet skriver dette: Husk at vi setter komma for at det skal bli.

Regel 6: Komma foran og/eller etter tiltaleor svarord og utropsord. Spørsmål Min bror og jeg har kranglet litt om kommabruk ved og. Jeg mener at det ikke skal være komma før og, mens han insisterer på det . Gå til Regel 4: Komma foran og etter innskutt helsetning, leddsetning, tillegg. Det betyr at en for eksempel i tysk og dansk ofte ser komma foran at, og . Komma er det lille tegnet som ofte plasseres etter magefølelsen, men. Komma foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetning.

På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen. Det er komma foran og, eller og for når det er subjekt på begge sider av. Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men.

Merk: alltid tegn foran men, enten komma eller punktum. Min bror og jeg har kranglet litt om kommabruk ved og. Jeg mener at det ikke skal være komma før og, mens han insisterer på det motsatte. For å forklare de viktigste kommareglene, er jeg nødt til å forklare et par.

En regel er ganske lik forrige: Komma foran og bak innskutte . Ja, det kan være vanskelig å bruke komma riktig. Denne regelen er ganske lik regel 5: Komma foran og bak innskutte tilføyelser – altså tekst . Det er én av tre elementære kommaregler du i hvert fall bør kunne. Likevel er komma et av de minst påaktede tegnene i norsk språk. Men noen vil sette komma også foran den innskutte som-setningen: . Et kjent eksempel for å illustrere at kommafeil kan være forskjellen på liv og dø. Merk at det alltid skal være et tegn foran men, enten punktum eller komma.

Vi setter komma foran konjunksjonene og, eller, men og for når de binder sammen sideordnede setninger. Komma etter en leddsetning som står først i en . Vi setter komma først og fremst for å markere at det skulle vært en liten pause i. Merk: Vi skal som regel sette komma foran og, eller, for, når de binder sammen . Komma på engelsk brukes for å skape naturlige pauser i setningen og for å. Som på norsk, skal man også bruke komma før et bindeor for eksempel- but, and . Komma foran og etter forklarende tillegg. Bilen, en helt ny Lada, imponerte publikum . Noe annet er det når man gjør feil fordi man ikke kan kommareglene.