Uncategorized

Komma foran som

Det skal stå komma foran mens i uttrykk for en motsetning. Ellen liker boller, mens Frank liker skolebrød. Kommaregler – de vanligste kommafeilene – Korrekturavdelingen.

BufretKommaregler – de vanligste kommafeilene. De vanligste kommafeilene er sannsynligvis at det ikke settes komma etter foranstilt leddsetning, og at det settes . Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli. Komma også foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i .

Jostein Stokkeland i Språkrådet skriver dette: Husk at vi setter komma for at det skal bli. Regel 6: Komma foran og/eller etter tiltaleor svarord og utropsord. Gå til Regel 4: Komma foran og etter innskutt helsetning, leddsetning, tillegg.

Det betyr at en for eksempel i tysk og dansk ofte ser komma foran at, og . Spørsmål Min bror og jeg har kranglet litt om kommabruk ved og. Jeg mener at det ikke skal være komma før og, mens han insisterer på det . På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen. Det er komma foran og, eller og for når det er subjekt på begge sider av.

Komma er det lille tegnet som ofte plasseres etter magefølelsen, men. Komma foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetning. Vi setter komma først og fremst for å markere at det skulle vært en liten pause i. Merk: Vi skal som regel sette komma foran og, eller, for, når de binder sammen . Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men.

Merk: alltid tegn foran men, enten komma eller punktum. Det er én av tre elementære kommaregler du i hvert fall bør kunne. Et kjent eksempel for å illustrere at kommafeil kan være forskjellen på liv og dø.

Merk at det alltid skal være et tegn foran men, enten punktum eller komma. Man skal jo ikke bruke komma før og ved oppramsing, men kan man bruke det rett før og i andre sammenhenger, eller brude det helst . Likevel er komma et av de minst påaktede tegnene i norsk språk. Men noen vil sette komma også foran den innskutte som-setningen: . Ja, det kan være vanskelig å bruke komma riktig.

Denne regelen er ganske lik regel 5: Komma foran og bak innskutte tilføyelser – altså tekst . Kommaet skal altid stå foran og aldrig lige efter som om og fordi. Han opførte sig, som om han ejede hele verden. Gå til foran men – Det er altid tilladt at sætte komma foran men.

Nogle gange kan det der står før og efter men, dog være så tæt forbundet at man ikke . Baggrunden for kommareglerne Med de nuværende regler fra 20indførte man begrebet startkomma, dvs.