Uncategorized

Komma mellom to helsetninger

Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men. Skriveregler/Kommaregler/BufretLignende4. Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive. Jostein Stokkeland i Språkrådet skriver dette: Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for. Regel 1: Komma mellom sideordnede setninger.

Gå til Regel 4: Komma foran og etter innskutt helsetning, leddsetning, tillegg. Komma er det lille tegnet som ofte plasseres etter magefølelsen,.

Eva klatrer, Jens sykler, og Ola går på ski. Kommaet foran MEN forklares utfra regelen om at det skal være komma mellom to sideordnede helsetninger: Norge var nøytralt er en . For å forklare de viktigste kommareglene, er jeg nødt til å forklare et par. Alltid komma mellom to helsetninger som er bundet sammen med og, . Alltid komma mellom to helsetninger som er bundet sammen med og, eller, men, for. På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen. Det skal være komma mellom hver ting når vi ramser opp, men og mellom de to siste.

Alltid komma mellom to sideordnede helsetninger (hovedsetninger). Komma også foran en innskutt leddsetning som ikke er nødvendig for å . Skal vi gå på kino, eller skal vi ta en sykkeltur? Vi setter komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men.

Se unntak for imperativsetninger nedenfor. Komma før og: … mellom sideordnede setninger. Vi setter komma først og fremst for å markere at det skulle vært en liten pause i. Merk: alltid tegn foran men, enten komma eller punktum. I likhet med punktum skal det kun være et vanlig mellomrom etter komma. Mellom setninger som er forbundet med og, eller, for og men.

Skriveregler og tegnsetting – Skriveregler. Du skal sette komma mellom setninger som er . Komma mellom sideordnede helsetninger i samme periode. Komma etter innskutt leddsetning også i de tilfellene der f.