Uncategorized

Komma somsetning

Som innleder som-setningen, og skoene kaller vi korrelatet for som-setningen. Det skal alltid stå komma etter en som-setning. Kommaregler – de viktigste kommareglene – Korrekturavdelingen.

BufretGå til leddsetning som står først i en helsetning – Komma etter leddsetning som står først i en helsetning: Da Isolde kom, døde Tristan. De vanligste kommafeilene er sannsynligvis at det ikke settes komma etter foranstilt leddsetning, og at det settes . Jeg arbeider med et manus og er i tvil om bl. Når vi bruker som, får vi en helsetning + en relativ leddsetning.

Det skal alltid være komma etter en relativsetning, men dersom relativsetningen er unødvendig, . Det norske kommaet kalles et grammatisk fundert pausekomma. Det vil si at kommaet i prinsippet settes for å skille ut deler av setningen som . På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen. Komma ved oppramsing (altså utan og), apposisjonar, innskot og i alle høve etter innskoten relativ undersetning.

Når den innskotne relative undersetninga er . Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive. Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 90. Her er det en blanding av forskjellige som-setninger.