Uncategorized

Kommuner i akershus

Akershus har kommuner, fordelt på tre regioner: Follo, Vestregionen og Romerike. Ofte deler vi Romerike i to; øvre og nedre. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet.

Kategorien Kommuner i Akershus omfatter dagens kommuner i Akershus fylke og tidligere kommuner (herav Aker (1837–1948) som idag er en del av . Oslo og Akershus er to fylker, men har felles Fylkesmann. Asker kommune – nettside Aurskog-Høland kommune – nettside Bærum kommune – nettside Eidsvoll . Veiledningssentrene i Akershus samarbeider regionalt med kommunene i egen region. Samarbeidet skjer på en rekke tjenesteområder. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland foreslår ni kommuner i Akershus mot dagens 22. Dette er et godt forslag, mener regiondirektør Nina . Akershus, fylke som ligger rundt indre Oslofjord og omslutter Oslo, med unntak av.

Syv av Akershus’ kommuner ligger ved Oslofjorden. Nes kommune i Akershus har en visjon om det gode liv der elvene møtes.