Uncategorized

Korrosjonsklasse c2

KorrosivitetskategorierUtendørsCLavAtmosfære med liten eller ingen grad av forurensing . CMiddelsBy og industriatmosfære, moderat forurenset med . BufretLignendeC- Er egnet for tørt innlandsklima med liten eller ingen grad av forurensing.

Innendørs i uoppvarmede lokaler der kondens kan forekomme. Om høyere korrosjonsklasse ønskes anbefaler vi bruk av festelement i rustfritt stål. Korrosjonsklassene Cog Cforekommer ikke utendørs.

Våtrom og garderober etc uten klor-/ saltholdig atmosfære: C2.

C: Tørre rom uten vesentlig fuktproduksjon. Tekniske rom generelt med god ventilasjon. Les mer oKORROSJONSBESKYTTELSE – GALVANISK SPENNING STATENS VEGVESEN FORESLÅR Å . Avgjør hvilken korrosjonsklasse prosjektet overensstemmer best med i tabell. Korrosjonsklassene kan forskyves ved hjelp av maling, fuging .

Nedenfor finner du en tabell som viser inndeling i korrosjonsklasser. En høy korrosjonsklasse krever generelt en langt mer avansert. Beregnet til lette installasjoner i tørre miljøer, kontor, varehus, lagerlokaler, mm. SS316L stiger er beregnet for stor fukt og høy forurensning . Europrofil har et utvalg av håndverktøy og skruer for innfesting av våre stålprofiler i ulike korrosjonsmiljø.

Klimapåvirkning: Systemet tåler korrosjonsklasse C(miljøer med lav korrosjonsrisiko). For miljøer med middels korrosjonsrisiko (C3) anbefales Connect C3. Profilene har en zinkbeskyttelse på 2g/m som tilsvarer korrosjonsklasse C2. Norgips kan også levere lakkerte slissede profiler i korrosjonsklasse Cog C5. Behandling: Gulzink – Korrosjonsklasse C2.

Rustfritt AISI 316/ A Korrosjonsklasse C5-M. KLIMAPÅVIRKNING: Systemet tåler korrosjonsklasse C2. For miljøer med middels korrosjonsrisiko (C3) anbefales Connect .