Uncategorized

Korrosjonsklasser skruer

Dette skjer med skruer, spiker eller opprustede stålplater. Om høyere korrosjonsklasse ønskes anbefaler vi bruk av festelement i rustfritt stål. Jeg har også vært å handlet MFT Terasseskruer, kjøpte 250- på Obs Bygg, ser at de opererer med en annen korrosjonsklasse enn i Norge, her bruker vi .

NTR-klassifisert trykkimpregnert virke inneholder salter som angriper skruer og. Skruen er typegodkjent for korrosjonsklasse Ci hht. Behandling: Rustfri A- Korrosjonsklasse C5-M. Metode for å sertifisere samsvar med skruer i trekonstruksjoner er 3.

Normerte bruddkrefter for gjengende skruer i henhold til StBK-N- 3:51. Korrosjonsklasser i følge SS-EN ISO 944- med hensyn til atmosfærens korrosivitet . Korrosjonsklassene kan forskyves ved hjelp av maling, fuging . Produsert i Magnelis , ZM 3som oppfyller korrosjonsklasse C5. Rustfrie skruer er ofte myke, og derfor bør skruen ha borrspiss tilpasset 7mm . Skruen er delgjenget og har spiss med fiberkutt som hindrer sprekkdannelse ved. Korrosjonsklasse: C- Utendørs: (Industri) Industri og kyststrøk med høy . Visuell undersøkelse av skruer: Det er ikke mulig å se noen sprekker ved visuell undersøkelse uten bruk av mikroskop.

Delgenget, senkhode, selvborende og selvforsenkende skrue for utvendig bruk.

KORROSJONSKLASSER: Valg av skruelengde: I tre: Dobbelt av det en skal skru fast. Stål: Skruen bør gå gjennom stålet med minst mm. Korrosjonsklassifisering skjer etter skalaen 1- der er høyeste korrosjonsklasse. Til skruer som skal brukes utendørs, anbefales minst C3-klassen. Dette gjelder skruer, skiver og alt, men ved sammenføying bør en unngå å bruke boltede, skrudde.

Skruen er delgjenget og har spiss med fiberkutt som hindrer sprekkdannelse. Korrosjonsklasse: C- Utendørs: Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold.