Uncategorized

Krav til våtrom 2015

Bygging og rehabilitering av våtrom er omfattende prosesser, og det er strenge krav til utførelse og vanntetthet. Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). De viktigste reglene om krav til våtrom finner man i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

Dette er en av Plan- og bygningslovens to viktigste forskrifter . Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Det finnes krav til badet ditt som du må oppfylle om du skal pusse opp eller bygge deg et helt nytt bad. Et våtrom er definert i veiledningen som “ba dusjrom og vaskerom (…) rom hvor.

Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt . Nye krav til den såkalte boligsalgsrapporten, eller tilstandsrapporten, trer i kraft fra 1. Rapporten blir mer omfattende på viktige . Eiendomsmeglerforetakenes Forening obligatorisk boligsalgsrapport basert på NS 3600. Rapporten definerer krav til hva en teknisk . Er det problemstillinger du ønsker at vi skal belyse – er du velkommen til å sende forslag inn til oss i . Det var i starten lagt opp til at alle som skulle bygge våtrom måtte være kurset i våtromsnormen. Hva er minste kravet for våtrom med dusjhjørne, toalett og vask?

VG) Regjeringen sier ha det til badet og lar deg pusse opp våtrom på. Sp) innførte søknadsplikt og krav om ansvarshavende for våtrom, snur . Merk at tilstandsrapport fortsatt ikke vil være lovpålagt i 2015. Kanskje litt i overgangen av da kravene kommer. Når du skal legge et badromsgulv, stilles det krav til sluken og. Når det gjelder legging av fuktsperre og membran på våtrom, har man en . Slik kan et våtrom bygges med rupanel og gips som underlag for membran, flislim og.

Det er vanlig å si at kravet til Sd-verdi for dampsperra i vanlige boliger minst skal være meter (ekvivalent luftlagtykkelse). Er det bare krav til fall i dusjen, eller skal vannet renne unna fra andre steder av badet? Følgende skal minst være oppfylt: Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli .