Uncategorized

Krets og digitalteknikk kompendium

Emnet gir en introduksjon til analyse av analoge egenskaper i elementære elektriske og elektroniske kretser samt egenskaper i digitale kretselementer og . TFE41Kretsteknikk Kompendium Eirik Refsdal 16. INNHOLD Innhold Introduksjon til elektriske kretser Strøm Spenning. Søk: ‘kompendium digitalteknikk med kretsteknikk’. Electric Circuits and Digital Design, Part 2. I digitalteknikken lærte du om logiske porter som bygger på Boole sin . Binære systemer er kretser som arbeider med to mulige tilstander – “0” og ”1”.

Kretsen blir mye brukt i blant annet aritmetiske systemer – addisjon og. Disclaimer: Dette er foreløpig bare en ufullstendig, tilfeldig samling med noen konsepter man . Institutt for elektronikk og telekomunikasjon. TBT41— Biokjemi ; TFE41— Krets- og digitalteknikk ; TDT41— Datamodellering og databasesystemer ; TTK41— Lineær . Fikk du ikke kjøpt kompendier når vi sto på Stripa?

Objektorientert programmering, Digitalteknikk med kretsanalyse og Digitalteknikk med datamaskiner ++. Digitalteknikk – Sven Åge Eriksen – Fagskolen Telemark – Elkraft. Kompendium side ØVINGSOPPGAVE: 2-tallsystemet Velg et binært tall.

NE5NE 5Krets for monostabil operasjon: Digitalteknikk K. Analyse og design av kombinatoriske kretser basert på logiske porter og. Lese, forstå og utarbeide dokumentasjon for enkle digitale kretser. PLS: Grunnleggende digitalteknikk PLS-systemets oppbygning Programmeringsverktøy Ladderdiagram. ElCAD: Elkrafttekniske tegninger – strømkretsskjema, enlinjeskjema, flerlinjeskjema, bunden og fri.

ELE10Elektronikk; ELE21Digitalteknikk og mikrokontrollere. Kjenne til metoder for konstruksjon av elektroniske kretser. KompendiuElektronikk Konstruksjon av Arne Wold og Håkon Solum . Protokoller, endesystemer, klient/server modellen, krets- og pakkesvitsjing,.

Pettersen, Odd: Kompendium i SIE 30Industriell datastyring og programmering. DIGITALTEKNIKK MED KRETSTEKNIKK (TFE4110): – Electric circuits (ninth edition), Nilsson/Riedel – Pearson.