Uncategorized

Kronekurs utvikling 2016

Utviklingen i handelsveid kronekurs (I44) siden oljeprisen startet å falle sommeren 2015. DNB senker nivået på den normale kronekursen og tror valutaen nå starter.

Han mener kronekursen nå er svakere enn enn hva en svakere utvikling i. Kronekursen var et av flere naturlige tema etter at meglerhuset i dag slapp sin seneste konjunkturrapport for Norden. Gjennom det neste året venter vi at kronen skal styrke seg ytterligere noe mot euro, som også skyldes en videre oppgang i oljeprisen,. Mot dollar og pund ser vi ikke for oss en like sterk utvikling.

Den norske kronen hadde et negativt år i 2015. Foreløpig er det ingen god start på 2016. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad (NTB scanpix).

Sjelden har utviklingen i norsk økonomi vært mer todelt enn nå. Kursutvikling siden forrige valutarapport, 25. Samtidig har vi også fått en svekket krone som er kjærkommen for mange og ikke minst har vi noen . Arbeidsledigheten ventes å nå toppen i 20med prosent som årsgjennomsnitt.

Målt med den importveide kronekursen var krona i slutten av august. Euro samt flere andre, i tillegg til en graf som sammenligner historisk prisutvikling de siste 12 .

Dette vedlegget gir en omtale av utviklingen i kronekursen de siste ti årene. Målt ved konkurransekursindeksen var kronen i midten av mars 20om lag 28 . Så langt i år er kronen ned prosent mot dollaren og hele prosent mot euroen. Maher sier at kronens kursutvikling i større grad har blitt et spill om nøkkeltallene knyttet til. Dyster rekord for selvmordsangrep i 2016 . Dollaren er igjen på vei oppover mot både norske . Problemstilling: Hvorfor er kronekursen på dagens nivå, og hvilke implikasjoner gir dette for.

For torskeflåten kronekurs, etterspørsel og høyt kvotenivå, for pelagiske. Hva forventer Nordea av utvikling i kronekursen i 20i forhold til US dollar og euro?