Uncategorized

Kryssprodukt lik null

Kryssprodukt er i matematikk ein tostilt operasjon på vektorar i eit. Vektor_(matematikk)BufretLignendeNullvektoren er en vektor der alle koordinatene er lik null. Vektorproduktet eller kryssproduktet av to vektorer v og u er en ny vektor definert ved.

Se emne – Tre vektorer i samme planmatematikk. Jeg skal forklare at hvis vektorene u, v og w ligger i samme plan, så er vektor u multiplisert med kryssproduktet av v og w lik null. Vektorprodukt – Matematikk R- NDLAndla.

Derfor kaller vi også vektorproduktet for kryssproduktet.

Hvis prikkproduktet er lik er vektorene ortogonale. For mer informasjon se i høyrespalten Projeksjon. Vektorproduktet (kryssproduktet) a → × b → er en vektor vinkelrett på.

Lengden av a → × b → er lik arealet av det parallellogrammet som de to vektorene spenner ut. Vektoren med lengde null, nullvektoren, skrives →. Kryssproduktet mellom ikkeparallelle vektorer u og v gir en ny vektor. Kryssprodukt I tillegg til det tidligere definerte skalarproduktet finnes det en annen type mul-. Arealet av et parallellogram er lik produktet av base og høyde.

Fylle ut verdiene av sekundet rad av vektor verdiene til den andre siden og null i den tredje.

Finne y-verdien og z-verdi av kryss produkt ved å blokkere ut andre og tredje . Produktet kalles for vektorproduktet eller kryssproduktet. Vi kan anta at ingen av vektorene a,b og c samt b + c er nullvektorer .