Uncategorized

Kuledyne søknad

Kun Helse Midt-Norges avd for behandlngshjelpemidler godkjenner søknad om kuledyne. Du må ha kontakt med spesialist for å kunne søke om dyne. Søknader om behandlingshjelpemidler skal derfor ikke sendes til.

Varmemaske; Digital diettvekt; Vektdyne (kuledyne). Protac kuledyne stimulerer følesansen i hu ledd og muskulatur gjennom høy vekt og kulene som flytter seg rundt når man beveger seg. Kuledyne med mm plastkuler og polystyrenkuler (isoporperler).

Denne kuledyna er fylt med plastkuler og isoporperler.

Søknader om kuledyner og andre behandlingshjelpemidler skal ikke lenger sendes hjelpemiddelsentralen, men til helseforetakene. Søknadsskjema for behandlingshjelpemidler Skjema. Isabel har også kuledyne istedenfor vanlig dyne.

Søknad om kuledyne som behandlingshjelpemiddel ble etter hvert overført fra . Tannlegeutgifter – Åpent foruminnlegg21. Sov bedre med en tilpasset dyne : Akershus Fylkeslagautismeforeningen. Sitatet er fra en brosjyre om kuledyner som ikke lenger er tilgjengelig på internett.