Uncategorized

Kystfiske app

Registrering av brukere for kystfiske-app. Klikk her for å åpne veileder for utfylling av skjema. Du finner også appen ved å søke etter ordet kystfiske i App Store eller.

Hvis du har en iPhone eller iPa last ned appen fra App Store. OBS: Kun yrkesfiskere som på forhånd har registrert seg i Fiskeridirektoratets skjema kan aktivere appen og ta den i bruk. Kystfiske-applikasjonen skal brukes av yrkesaktive fiskere til å sende meldinger beskrevet i forskrift om elektronisk rapportering, fiskefartøy . Nå kan du registrere fangsten med ny app.

Fiskeridirektoratets nye kystfiske-app skal gi bedre forhåndsregistrering av fangster, samt bidra til . Den nye kystfiske-appen skal være enkel å bruke for fisker, gi bedre registrering av fangster og bidra til å forebygge lovbrudd. Kystfiske app for iPhone iPad and other iOS devices. Kystfiske – App Store trended app from Fiskeridirektoratet. Den nye kystfiske-appen skal være enkel å bruke for fisker, gi bedre registrering av fangster og bidra til å . Fiskarlaget er skeptisk til innføringa av ein ny app, som skal brukast til fangstrapportering.

Kystfiske-appen vekker reaksjonar blant fiskarane. Prior notification of landing for boats registered with Fdir. Fiskeridirektoratet mangler fortsatt kontakt med flere hundre av fiskerne som for lengst skulle ha tatt i bruk den nye kystfiske-appen.

NYE AVKLARINGER OM APP-EN Info fra Fiskeridirektoratet Søndag 1. Da må fangster rapporteres elektronisk via den nye Kystfiske-applikasjonen. Kystfiske by Fiskeridir Similar Play App Stats is the most popular Play Store Optimization SEO tool. Fiskeridirektoratets kystfiske APP (J-278-2014) må være installert og tatt i bruk. Denne gjelder også for omsetting av krabbe.

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert Innhold Introduksjon. Brukerveiledning cobuilderpro APP Appen lastes ned fra Play for . Latest APK for Androi OBS: Kun yrkesfiskere som på forhånd harregistrert seg i Fiskeridirektoratets .