Uncategorized

Ladd partikkel som finnes i solvinden

Nordlyset tennes av elektrisk ladde partikler som sola slynger. EISCAT har hovedstasjon ved Tromsø, men det finnes også anlegg i . Birkelands hypotese gikk ut på at nordlyset oppsto når ladde partikler fra sola. Nordlys skyldes ladde partikler fra sola.

Solvind er elektrisk ladde partikler som sola sender ut. Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. I vekselvirkning mellom solvinden og Jordas magnetfelt blir det dannet.

Det finnes imidlertid åpninger i den magnetiske kappen, . Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i. Sola sender ut en solvind som består av elektrisk ladde partikler Jordas . Alle disse påvirker hvor mye energi som finnes i solvinden. I dag vet vi at nordlysets opprinnelse er sola, hvor ladde partikler fra sola. Solvinden har en hastighet på rundt 4km/s og når jorda etter ca.

I tillegg finnes det områder på sola der solas magnetfelt strekker seg ut i verdensrommet. En solvind er en strøm av ladde partikler/plasma som blir slynget ut av den ytterste atmosfæren rundt en stjerne. Når de kommer fra andre stjerner enn sola, .

Solen sender ut elektriske ladde partikler (solvind) som treffer jordens magnetfelt. Dette er fordi det finnes en såkalt solflekksyklus. Solvinden er en kontinuerlig strøm av ladede partikler fra sola, men ved høy. Hovedideen i Birkelands teori var at elektrisk ladde partikler beveger seg med .