Uncategorized

Lavtrykk hpa

Et lavtrykk virker som det støvsuger og hever vannflata. Pa lavere trykk fører til cm heving av vannflata. Noen lavtrykk og høytrykk er kraftigere enn andre. Det gjennomsnittlige lufttrykket midlet over hele jordoverflaten er 10hPa.

I den sentrale delen av velutviklede lavtrykk er lufttrykket gjerne 970–9hPa (normalt lufttrykk ved havoverflaten er 10hPa). Lufttrykk oppgis i hektopascal, hPa (hPa = 1Pa). Lavtrykk og høytrykk er velkjente fenomener som har mye å si for været i Norge og . Det gjennomsnittlige lufttrykket på jorda er 10hPa. Vi kan derfor snakke om høytrykk hvis lufttrykket er høyere enn 10hPa, og lavtrykk hvis . Hvorfor det kommer så mange lavtrykk til Norge?

I dag bruker meteorologene hektopascal (hPa) hPa = mb. Lavtrykk og høytrykk er velkjente fenomener som har mye å si for været i . Jeg lurer på noe ang høytrykk og lavtrykk, og har forsøkt å finne svar på. En ekstratropisk syklon eller ekstratropisk lavtrykk er det som på de nordlige.

Lufttrykket i disse lavtrykkene kan raskt falle ned til under 9hPa dersom . Et lavtrykk på for eksempel 9hPa gir centimeter høyere vannstand.

I tillegg kommer virkningen av vind over tid fra samme vindretning. High seas: Lavtrykk 10hPa, N E, beveger seg sørvest og svekkes til midnatt. Lavtrykk 10hPa, N W, går østover, ventes 9hPa N E . Midt i vanlige lavtrykk er trykket ca 970–9hPa (hektopascal) – normalt trykk ved overflaten er 1013. For hver hPa høyere trykk enn dette blir lavvann ca. Bankene utenfor Troms søndag og mandag:High seas: Lavtrykk 9hPa N E, gÃ¥r nordaust og ventes 9hPa N E mandag utc.

Det laveste trykket i Berit er beregnet til 9hPa (eller millibar, mb), og det er veldig lavt for et lavtrykk på være breddegrader. Lavtrykk målet i hektopascal (hPa), og et såkalt velutviklet lavtrykk har gjerne til 970-9hPa. Lavtrykket som kommer fra Island neste uke har . Trykksentre trykksentre lavtrykk høytrykk trykkverdi – trykket ved gyldighetstiden i hPa. Fronter varmfront kaldfront okklusjon bygelinje i varmsektor (squall-line).

Et lavtrykk vest for Island er under svært kraftig utvikling, og vil på onsdag ligge som et. Lavtrykksrekorden i Norge er målt til 93hPa. Normalt er trykket 101hPa ved havoverflaten, og så synker det. Akkurat som det blir ekstra høyt høyvann når det er kraftig lavtrykk, .