Uncategorized

Leddsetning definisjon

Leddsetninger er altså setninger som ikke gir mening om de står alene, men som er ledd i en større helhet. Her finner du betydninger av ordet Leddsetning. Du kan også legge til en definisjon av Leddsetning selv.

Definisjon av leddsetning i Online Dictionary. Definisjoner, forklaringer og eksempler er hentet delvis fra: Lars Anders Kulbrandstad:. Leddsetninger står som ledd eller deler av ledd i andre setninger.

Nærmere forklaringer og definisjoner står i grammatikkordlista.

Den setningen som en leddsetning er del av, kalles oversetning. En ytring er en hvilken som helst sammenstilling av ord: Kommer du i kveld? De gir omtrent samme informasjon, men i den ene finner du en leddsetning. Skriv inn leddsetningen som vist i eksempelet – bruk bare små bokstaver: . Subjunksjonene knytter leddsetninger og hovedsetninger sammen. De er mange flere enn de sideordnende konjunksjonene, og vi kan dele dem i undergrupper . of – Regel 1: Komma etter leddsetning foran hovedsetning?

Dette er den generelle definisjonen av norske setninger. Tråd for analyse av norske setninger og fraser – Side 3.

BufretBetydningen av leddsetning: (grammatikk) En bisetningen.