Uncategorized

Leddsetning komma

De vanligste kommafeilene er sannsynligvis at det ikke settes komma etter foranstilt leddsetning, og at det settes . Gå til innskutt leddsetning – Komma framfor leddsetning som ikke er nødvendig for å gi helsetningen full mening. Han stanset bilen, slik at fotgjengeren .

Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli. Komma også foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i . Jostein Stokkeland i Språkrådet skriver dette: Husk at vi setter komma for at. Regel 9: Komma foran en unødvendig leddsetning som står sist i en helsetning. Til vedkommende som har funnet frem hit ved å søke på frasen hvis ditt manus blir antatt blir du oppringt: Her skulle det ha stått komma etter . Gå til Regel 4: Komma foran og etter innskutt helsetning, leddsetning, tillegg.

Kan noen uttømmende angi når det er riktig å sette komma, i motsetning til punktum? Sett komma foran leddsetning som ikke er nødvendig. I likhet med punktum skal det kun være et vanlig mellomrom etter komma. Komma er det lille tegnet som ofte plasseres etter magefølelsen, men som kan velte.

Komma etter leddsetning som står først i en helsetning. På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen. Det skal ikke være komma foran en leddsetning, men det skal være komma. Ja, det kan være vanskelig å bruke komma riktig.

Komma når leddsetning kommer foran hovedsetning. Dermed er den et innskutt ledd både i det substantiviske leddet troen på at pillen er ekte og i setningen som et hele. Likevel er komma et av de minst påaktede tegnene i norsk språk. Regel: Alltid komma etter innskutt leddsetning. Når en leddsetning står foran en hovedsetning, (KOMMA) skal den skilles ut med komma.

En setning som er innskutt, (KOMMA) skal ha samme . Tilfelle 3: Jeg mener det skal være komma, fordi det er to setninger med løsere tilknytning til . Vi setter komma først og fremst for å markere at det skulle vært en liten pause i setningen hvis den hadde blitt lest. Huskeregel: Leddsetning + komma + verb. Det viktigste for å kunne sette komma riktig på norsk er å forstå hva en leddsetning er.

En leddsetning er en setning som står som et ledd i en . Er det ikke riktigere å si at det skal være komma etter en leddsetning når den kommer først i en hovedsetning? Husk komma etter hovedsetning foran leddsetning på tysk.