Uncategorized

Leddsetninger oppgaver

DOCUMENT A Om helsetning og leddsetning. Slike setninger kan plasseres i forfeltet, nominalfeltet eller adverbialfeltet alt etter hvilken oppgave de har i helsetningen. Her finner du oppgaver til kapittel i Praktisk norsk (side 137-144).

Kapitlet tar for seg disse emnene: Fortellende og spørrende . Helsetninger Leddsetninger Ordstilling Leddsetning Subjekt og verbal Leddsetninger Helsetninger . Hver leddsetninger begynner altså med en subjunksjon. Prøv denne oppgaven for å øve på å sette subjunksjon på riktig plass.

En periode kan bestå av en helsetning, eller den kan bestå av flere setninger, både helsetninger og leddsetninger. Stein på stein – Norsk grammatikk -oppgaver Cappelen damm. Her er det både hovedsetninger og leddsetninger.

Du må vente til du har gjort alle oppgavene. Setninger på norsk På norsk kan vi dele setninger inn i helsetninger og leddsetninger Norsk er et SVO språk Dette vil i at vi normalt starter en fortellende . Når en leddsetning står først i ei helsetning, skal det være komma. Når en leddsetning står først i ei helsetning skal det være komma.

I norske leddsetninger(aukasetningar) skal adverbet stå foran verbet. Adjektiviske leddsetninger: relativsetninger. Oppgaver: leddsetninger, akkusativ med infinitiv, modus, tidsfølge. You need to login to access this resource.

Make sure your Caps Lock key is not turned on. Dersom setningene virker søkt, er det helt og holdent min feil. Forklar også hva slags leddsetninger det er snakk om. Leddsetninger er altså setninger som ikke gir mening om de står alene, men som er ledd i en større helhet. Det er nemlig slik at ordene innenfor en setning har forskjellige oppgaver eller funksjoner.

Dette gjelder både hovedsetninger og leddsetninger. Du går gjennom kurset ved å svare riktig på oppgavene du får. Derfor innleder subjunksjonene som regel leddsetninger: Hvis været blir pent,.