Uncategorized

Legge heller i sand

Heller og beleggingstein i betong er et rimelig gulvmaterialet og finnes i. Beleggingstein og heller legges på et stabilt underlag avrettet med 5-cm sand. Asak Miljøstein – Arbeidsbeskrivelse belegningsstein og heller.

Asak Miljøstein – Video leggeanvisning belegningsstein. Jordgrunn, Følg standard leggeanvisning og underlagsoppbygging som i skissene. Fugesand er viktig for å stabilisere dekket og hindre kantavskalling ved . Slik gjør du det når du skal legge belegningsstein og heller.

Lurer du på om du skal bestille fagfolk, eller om du klarer å legge hellene. Arealet er forholdsvis smalt, det er fuktig, litt nedslitt gress og ujevne, gamle heller. Det skal være plass til cirka cm settesan pluss tykkelsen på hellene eller . Justering pga varierende tykkelse skjer ved at en skraper unna eller legger på mer sand. Under belegningssteinen skal det være et ca mm tykt settesandlag. Belegningsstein og heller skal legges med 2-mm fuger og justeres inn.

Slik legger du belgningsstein i hagen med grus eller skifer. Før man legge naturskiferheller, må man bestemme seg for hvilket mønster man vil ha, type. Du kan også bruke natursand på 0-mm der det kun er gangtrafikk.

Men de er vanskelige å legge pent fordi kantene gjerne må tilpasses med murhammer og settmeisel. Deretter trekker du av overflødig sand med en rett planke.