Uncategorized

Lekkasje ved pipe

Stormen står på fra sør og det høljer ned her i Stavanger. Spørsmål: Vann renner inn rundt pipe, hva kan dette skyldes? Drypper det ved pipa på regntunge dager har du et problem. Pipelekkasje bør utbedres umiddelbart for å unngå følgeskader.

KRITISK PUNKT: Overgangen mellom tak og pipe kan være et kritisk. Blant annet dreier det seg om lekkasjer rundt takvindu og skorstein, . Lekkasje i pipen er den mest vanlige lekkasjen som kommer på et tak.

Det regner mange steder i landet nå, og det settes våte rekorder. Mens normalen for en helt vanlig julimåned ved . Discussion: Lekkasje gjennom eldre skorstein. Har man der en pipe som er x cm = 0. Dårlig vedlikeholdte skorsteiner kan også føre til lekkasje og store skader. Du kan benytte Sikaflex til å tette i overgang beslag – pipe.

VIDEO: Da hullet ikke skal brukes, må den gamle røykrør-innføringen fjernes. Den er for mange år siden murt fast i skorsteinen, så det er .