Uncategorized

Liste over verb på norsk

Du finner også en enkel oversikt over hvordan de forskjellige formene brukes. Hvis du er usikker på det norske alfabetet, kan du gjøre . UV, å overta, overtar, overtok, overtatt, Take over.

Sterke verb har vanligvis ikke endelse i preteritum. Dette er en liste over sterke verb i bokmål. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning.

De formene som er svake, er merket med en . Akkurat som verb kan adjektiv utfylles med andre ledd som innledes med en preposisjon. Men for å gjøre det litt lettere har vi nedenfor stilt opp en liste over noen. Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske.

Dette er en liste over et utvalg av substantiv og de preposisjonene de tar. Her er ei liste over resten av dei vanlegaste verba av denne typen. S-verb på bokmål er verb som i infinitiv og bøyde former ender på -s: bes , finnes , møtes , sies. Liste over en del s-verb med full bøyning.

Norsk har en rekke verb som er sammensatt av preposisjon + verb. Liste over løst og fast sammensatte verb: frasi si fra. Under følger en liste over vanlige sterke verb (uregelmessige verb) i det engelske språket. Kjennetegnet for disse verba er at preteritum og perfektum partisipp alltid har samme form. Alle a/et-verb blir bøyd nøyaktig likt – her fins ingen uregelrette verb og ingen undergrupper.

Konjunktiv uttrykker ønsker og oppfordringer og brukes ikke mye i moderne norsk. Filen må ikke videredistribueres og det må ikke kopieres fra filen ut over det. Regelrette substantiv (intetkjønn) med to former i ubestemt form flertall. Nedenfor finner du en liste over kjente AdSense-problemer og mulige . Bøy engelske verb og finn den riktige engelske formen med bab.

Hvis du lette etter den norsk-engelske ordboken, klikk her. Velg en bokstav fra listen, og du vil se alle verb som begynner på denne bokstaven. Klikker du på verbet kommer du rett til oversikten over hvordan det bøyes.