Uncategorized

Lønn styreleder sameie

Regn på timene dine og gang med vanlig gjennomsnitts timelønn. Hva er nivået på styrehonorar pr leilighet i sameier og borettslag? Jeg sitter som styreleder i flere sameier/borettslag.

Styrets oppgaver Styrets oppgave er å lede laget/sameiet. Gårdeieransvaret Et borettslag/ sameie – deres styre – kan bli både . Skattyter mener da at mottatt lønn ikke er mottatt fra sameiet som. I HL er 0av vel 20medlemmer styrer i sameier og borettslag.

Jeg får ikke utbetalt mer enn 0kroner i året, så det er ikke lønna som inspirerer . Er det noen som vet hva styrehonorar i borettslag bør ligge på? Jeg bor i et borettslag med omtrent 3leiligheter. I sameier og borettslag er det vanlig at særlig styreleder med også.

Den gode styreleder må gjøre atskillig mer enn å overholde lovgivningens minimumskrav. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen. Departementet foreslår at alle seksjonsameier skal ha styre, men i sameier med.