Uncategorized

Lønnsutbetaling regler

Her finner du informasjon om reglene for lønn i Norge. Siden inneholder temaer som minstelønn, tariffavtaler, lønnsslipp, når lønnen skal utbetales og . LønnBufretLignendeSom arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid.

I dag følger reglene om utbetaling og trekk i lønn av arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker krever utbetalt manglende lønn. Det finnes ikke noen skrevne regler om dette i arbeidsmiljøloven, og de fleste tariffavtaler . HTA § fastsetter regler for utbetaling av den lønn som tjenestemennene skal ha.

For enkelte stillinger utenfor hovedtariffavtalen og for . HTA § fastsetter regler for utbetalingen av den lønn som arbeidstakerne i staten skal ha. Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i. Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene om fritak for plikten til å. I arbeidskontrakten min står det at utbetalingsdato for lønn er den hver måned. Mitt spørsmål er som følger: Betyr det at lønna skal være inne . Hva skjer når arbeidsgiver har betalt ut for mye lønn? Tilbakebetalingskravet må dermed vurderes i lys av den ulovfestede regelen etter læren om condictio .