Uncategorized

Løselighetstabell for salter

LØSELIGHETSTABELL FOR SALT I VANN VED OC. T = tungtløselig: det løses mellom og g. Løselighetsprodukt, Ksp, for salt i vann ved oC. Løselighetstabell for salt i vann ved oC.

Dannelseskonstant for kompleksioner i vannløsning. C Stabilitetskonstanter for kompleksioner i vannløsninger Løselighetstabell for salter i vann ved C Stabile isotoper til noen grunnstoffer .

Tabellen viser løseligheten av en del salter i vann, ved romtemperatur. L = lettløselig, mer enn g stoff løses per 1g vann. Formelenheten til et salt viser hvilke ioner stoffet er bundet sammen av.

Vi kan lese av løseligheten til forskjellige salter i vann i en løselighetstabell for salter. Hvilket stoff felles ut når du blander saltene? Kjemi privatist eksamen – analyse av uorganiske. PDF]STANDARD REDUKSJONSPOTENSIAL VED OCwww3.

REA3012_Kjemi_2_Faktavedlegg2015_del_1_2. BufretLØSELIGHETSTABELL FOR SALTER I VANN VED OC.

Det løses mellom og g av saltet i 1g vann. Et puslespill hvor dere kan trene på å sette sammen salter, sette navn på salter og til å sette opp reaksjonslikninger. Puslespillet kan være en hjelp til å forstå . Brukte løselighetstabellen i grunnboka til å avgjøre hvilke ioner som.

De ionene som danner uløselige salter er det bunnfallet som felles ut.