Uncategorized

Lov om borettslag

Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve, forestå oppføringen av eller oppføre . BufretLignendeReglene for borettslag og boligbyggelag finner man i lov om burettslag og lov om bustadbyggelag. I det følgende skal vi gi en kort innføring i plikter og rettigheter . Med den nye loven om borettslag, blir forskjellene mellom selveier- og borettslagsleiligheter mindre, men den viktigste forskjellen består: . De kan også drive forretningsførsel for borettslag de ikke selv har stiftet. I borettslag er det særskilte regler for utleie som leieboere bør være klar over.

LOV-2003-06-06-Lov om burettslag (burettslagslova).

Forskrift om betaling for registrering av retter på andel i borettslag i grunnboken mv. Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen. Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne.

Det beste er vel å sjekka Lov om borettslag. Denne fastslår at du kun kan eiga ein andel. Så vidt eg kan forstå gjeld dette per borettslag, så du kan sannsynligvis . Den populære håndboken Lov og rett borettslag i ny og revidert . I boligsamvirket har borettslag alltid vært foretrukket.

Virksomheten i borettslag er regulert burettslagslova (lov 6. juni 20nr. 39). Hva som er lov eller ikke lov i et borettslag reguleres også på andre måter.

Norske lover og forskrifter gjelder selvsagt her også. Den nye loven gir større rettigheter til deg som tilhører et borettslag, men også større ansvar for selv å måtte betale når noe går i stykker. Lov om borettslag som ble vedtatt for en tid tilbake, trådte i kraft 15.

Her finner du litt informasjon som angår deg! For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene om lov om borettslag av 6. DES-Norge kan kontaktes ved spørsmål om ajourføring av . Med denne definisjonen (§ 1-i forslaget til lov om burettslag) går det fram at. Et slikt forslag har departementet tatt inn i utkastet til lov om borettslag kap.

Det kan vises til artikkelsamlingen Lov og Rett i Borettslag, utgitt av NBBL, der dette uttales reservasjonsløst på side 112.