Uncategorized

Lufttrykk i dekk motorsykkel

Etter at jeg oppdaget at dekktrykket var alt for lavt ble dette korrigert. MIN motorsykkel med både for lavt og for høyt dekktrykk. Lufttrykk fyller med vinklet munnstykkeinnlegg22.

Luftrykksovervåkning på MC for ettermontering. Rett lufttrykk – MCsidens store dekktrykk-tråd – Side 3innlegg24. De fleste sjåfører vet at dekktrykket må sjekkes regelmessig. Dette spiller en rolle i racing, i fly og tungtransport, men ikke for biler eller motorsykler.

Innen nye dekk tas i bruk, skal det sikres at dekkene er rene og at etikettene er fjernet helt før kjøring. Jeg har alltid trodd at det var en fordel å senke lufttrykket litt på vått føre for å få mer varme i dekkene. MC-dekk er dyrt og det er ikke alltid like trivelig å bla opp tusenvis av kroner når sommeren og.

Varme dekk vil vise et kunstig høyt lufttrykk. Formelt er kilopascal (kPa) den offisielle måleenheten for dekktrykk i Norge og Europa forøvrig. De fleste personbiler skal ha et lufttrykk mellom . De fleste dekkskader oppstår ved feil luftrykk.

Dessuten påvirker luftrykket motorsykkelens kjøreegenskaper betraktelig. For høyt lufttrykk gir stivere kjøring og dårligere veikontakt.

MC-leverandørene oppgir, som kjent, anbefalt lufttrykk, uavhengig av dekkmerke eller -type. Dette er ikke nødvendigvis det samme som det . Les ekspertråd fra Dunlop om viktigheten av å kontrollere dekktrykket regelmessig og følg en enkel veiledning for å utføre disse kontrollene. Riktig lufttrykk gir sikrere kjøreegenskaper og bedre dekkøkonomi.

Ventilvinkel løser de fleste problemer med . Spesialiserte motorsykler trenger også individuelt bestemte dekk for å sikre full. Feil lufttrykk i dekkene går utover bilens kjøreegenskaper. Det blir vanskeligere å styre bilen, og bremselengden øker. Derfor er det viktig å kontrollere dekktrykket før du drar av gårde, slik hindrer du.

I tabellen under finner du det korrekte dekktrykket for den dekkstørrelse din . De fleste vet ingenting om dekk, lufttrykk, bremsevedlikehold osv. Dette er selvsagt årsaken til at dekktrykket skal kontrolleres med jevne mellomrom. RDC er en viktig forbedring av kjøresikkerheten for motorsykler.