Uncategorized

Magnetisk fluks

Magnetisk fluks beskriver antall magnetiske feltlinjer gjennom en flate. Fluks er et mål på strøm eller flyt av noe gjennom et bestemt areal. Loven sier at den induserte elektromotoriske spenningen i en krets er lik forandringen av magnetisk fluks som omslutter kretsen.

Magnetfelt (også magnetisk felt, magnetisk feltstyrke, magnetiske flukstetthet) betegner i fysikken kraftfeltene rundt en magnet, magnetisert gjenstan eller en . Endring i magnetisk fluks gjennom en lukket sløyfe vil indusere elektriske felter langs. Magnetisk flukstetthet, en vektorstørrelse som brukes for å beskrive magnetiske felter. Betegnes med B, og måles i SI med enheten tesla (T).

Magnetisk fluks er summen av alle feltlinjer gjennom en vikling. I denne simuleringen kan du se hvordan den magnetiske fluksen endrer seg når en stavmagnet blir ført gjennom en enkel spole. Formelsamling:Elektrisitet og magnetisme. Magnetisk kraft på partikkel: F = q ∗ v ∗ b. Magnetisk fluks og flukstetthet: ϕ = B ∗ A ∗ c o s α .