Uncategorized

Magnetisk nordpol 2015

Jordens magnetiske nordpol er det punktet på den nordlige halvkule der retningen av den magnetiske akse skjærer jordoverflaten. Kompassets nordpil peker mot magnetisk nordpol, mens nord-syd meridianene på kartverkets turkart peker i retning av geografisk nordpol. Den magnetiske Nordpolen er på vill flukt mot Sibir.

Endringer i Jordas indre gjør at Nordpolen har flyttet seg kilometer på ett år. De som trodde at nordpolen ligger midt under et lite flagg oppe i Arktis et ste tar feil. Sannheten er at jordas magnetiske poler beveger seg hele tiden.

Det tog Jordens magnetiske poler mindre end 1år at bytte plads ved seneste.

På dette verdenskort har forskerne markeret, hvor den magnetisk nordpol var placeret for mellem 790. Den magnetiske nordpol er fysisk set sydpol, idet den tiltrækker kompasnålens nordpol. Senest redigeret07/10/2015; Se fuld historik og sammenlign; Antal visninger19besøg. Den magnetiske nordpolen driver mot Sibir. Om utviklingen fortsetter vil Sør-Norge oppleve fantastisk nordlys om 20-år, sier sier professor . Akkurat som jorden har den en nordpol og en sørpol.

Jorden har både geografiske poler; punktene kloden roterer . Men både 20og 20blir gode år før det går nedover med. Nord-Norge på grunn av at den magnetiske nordpolen flytter på seg.

Når den magnetiske nordpolen flytter seg, endrer misvisningen seg på våre høye bredder. Kommer polen inn over Sibir, vil Europa bli liggende langt mer utsatt . Jakten på den magnetiske nordpolen er en serie med utfordringer for de som ønsker en fin tur i skogsterreng. For å nå frem til den magnetiske nordpolen må du ta cachene i en fornuftig rekkefølge.

Den magnetiske nordpolen i teksten er Jokum Jokumsen og Synne Sager. Grid nord og magnetisk nord er ikke det samme retning. Geomagnetiske poler, nordpol og sydpol definert ut fra Jordens. Jordens magnetiske akse ikke faller sammen med . Den magnetiske Nordpol flytter sig hurtigere end nogen siden før.

Målinger understøtter formodning om, at der er noget dramatisk i gære i . Jordens magnetiske nordpol er det punkt på den nordlige halvkule der retningen av den magnetiske. Da jordens magnetiske sydpol er i nærheten av den geografiske nordpol, så finner vi at stålstengenes øverste ende blir magnetisk sydpol og .