Uncategorized

Metallbinding animasjon

Metallbindinger kan virke ganske like som ionebinder, men de skiler seg fra. Her kan du se en animasjon om hvordan metallbindingene holdes sammen. Vi har tre hovedtyper kjemiske bindinger: elektronparbinding, ionebinding og metallbinding.

I tillegg til disse bindingene har vi noen typer . Fagstoff: Når vi kommer inn på temaer som batterier, solceller og brenselceller, må vi ned på atomnivå for å forklare hva som skjer. Filmer og animasjoner ti emnet grunnleggende fysikk – energi. Ioner, elektronparbindinger og metallbindinger.

Dette er grunnen til den særegne metallbindingen der atomene holdes sammen gjennom et samlet press fra en omsluttende, felles sky av frie elektroner. Animasjon: Sprut og spenning fra forskning.

Metallbinding; Ionebinding; Kovalent binding. Vi har sett at hydrogenatomet har ett eletron i ytterste skall. Animasjoner, simuleringer, lydfiler og video er interaktive ressurser som. Vanligvis er det metaller som har minst motstan på grunn av de frie elektronene i metallbindinger. Bindinger mellom atomer 2016-12-Screencast-O-Matic.

Bindinger, hverdagsforestillinger og misoppfatninger edited Etterarbeid i kjemi 06. Bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser.