Uncategorized

Metallbindinger eksempel

Metallbindinger oppstår mellom atomer med lav elektronegativitet,. Andre metaller, for eksempel de svært myke alkalimetallene, det flytende . Metallbindinger er en kjemisk binding mellom metallatomer.

Metallatomene deler alle elektronene mellom seg og det er det som gir dem de karakteristiske . La oss ta et eksempel: To oksygenatomer skal slå seg sammen og lage. Metallbindingen er den svakeste av de sterke bindingene, og har ikke som en . Metallenes egenskaper har sammenheng med metallbindingen.

Slike blandinger kaller vi legeringer; Et eksempel på en legering er stål. Metallbinding skiller seg fra ionebinding ved at det ikke er ionene som tiltrekker hverandre. Denne tiltrekningskraften kalles metallbinding. For eksempel her ser vi at hydrogen og karbon har ett felles elektronpar hver slik at hydrogen får to elektroner i . Innad i et metall er det metallbindinger som holder atomet sammen, kovalente bindinger.

Et eksempel på en ionebinding er mellom Klor(Cl) og Natrium(Na). I en metallbinding er alle de frie elektronene i en viss grad tiltrukket av alle de. Kunne passe seg å nevne at i flere legeringer (for eksempel stål) så tilsetter man .