Uncategorized

Midlertidig arbeidsavtale mal

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig . Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast.

Det vil si at arbeidsavtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av . Krav til arbeidsavtalen og GRATIS MAL FOR NEDLASTING (Word-mal). Hvis det er adgang til å inngå midlertidig ansettelse, og partene har . Det er i dag inngått arbeidsavtale mellom Vikarbyrået AS, som arbeidsgiver, og som.

ARBEIDSAVTALE midlertidig ansettelse endret etter SBL mal Side av 3. En ansatt i en midlertidig stilling har alltid krav på skriftlig kontrakt. Hensynet bak denne bestemmelsen er å forhindre misbruk som følge av gjentatt og langvarig bruk av midlertidig ansettelse. Endringene i reglene om midlertidig ansettelse innebærer en ny, generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil tolv måneder, . Arbeidsforholdet avsluttes: (Bare ved midlertidig ansettelse.

Oppgi tidspunkt, dato, måned år og årsak). NHOs avtalemal bygger på arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-(2) sine. En midlertidig arbeidsavtale opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, se aml.

Navn: Personnummer: E-post: Privat adresse: Postnr. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig.

Under kan du laste ned en mal for arbeidsavtale.