Uncategorized

Mistillit styre borettslag

Dagbladet skrev i går om Nedre Haugen borettslag som Obos har begjært konkurs, og som risikerer å tvangsselges: Borettslaget fra helvete. Mistillit mot styremedlem i borettslag – posted in Juss: I borettslaget jeg er andelseier i er det snart ekstraordinær generalforsamling med flere . Styrelederen er på vei til borettslagets syvende generalforsamling på. Begrunnelsen var en så sterk mistillit til måten OBOS utfører jobben på . Denne uken svarer Dine Pengers ekspert på spørsmål om mistillit til leder i borettslag, hva. Jeg sitter som nestformann i et styre i et borettslag.

Jeg sitter selv i styret i et borettslag og synes du virker utrolig sutrete.

Styret støtter styreleder, men medgir at mailen hans var noe uheldig . Etter gjentatte ordensforstyrrelser og mistillit, ønsker en stor andel av andelseierne i Trostveien borettslag styrelederen fjernet. Generalforsamlings-/årsmøtetiden nærmer seg, og mange ser med gru at det nærmer seg tiden til å ta egen tørn i styret. Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve, forestå oppføringen av eller oppføre . Talsmenn for borettslag fremmer mistillitsforslag mot styreleder Tore.

Knut Johansen og Viggo Elstad fremmer kravet om mistillit på vegne av borettslagene i. Det er kraftig misnøye med måten Ringbo-styret har håndtert . En beboer i et sameie har tatt kontakt, og skriver at sameiets styre har fått felt et tre,. Tilsvarende gjelder for borettslag og generalforsamling. Notat i punkter sendes pressen for å begrunne mistillit mot eget styre.

Forslag om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle mistillit til styret og styrelederen i Furulia Borettslag i Nedre Eiker, ble . Styret har mottatt mistillitsforslag, se vedlegg av forslaget samt styrets kommentarer til forslaget. Striden som førte til at hele det valgte styret i LOBB måtte gå, bunner i mistillit på grunn av ekstraordinære styrehonorarer, bonusutbetalinger og . Styret i Furulia borettslag får dekket 360kroner i telefonutgifter og 170kroner i mat og drikke til. Dermed er det ingen mistillit til Borgen.

Enkelte borettslag drives fremdeles som militærleirer. Dette forutsetter at man fremmer mistillit til styret med krav om valg av nytt styre. Mistillit til Styret i Midtlia Borettslag.

På styremøte Tirsdag den oktober, har styret trekt seg enstemmig fra sin erverv med umiddelbar virkning, og vil kun fungere . Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære. Det er uklart for styret om forslaget innebærer mistillit mot styret, forslag om . I går skulle dansk TVdekke en underskriftsinnsamling som har til hensikt å vise sin mistillit til borettslagets styre.