Uncategorized

Mm vannsøyle til bar

Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millimeter vannsøyle til Bar. Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Bar til Millimeter vannsøyle. Det finnes også mange andre enheter for trykk som bar, millimeter kvikksølv (mmHg) .

På klær bør man over 0mm vannsøyle for å kunne regne plagget som. Vannsøyle blir også brukt som et mål på vanntrykk. Så har jeg igjen hørt at bar tilsvarer trykket under vann på meter.

Selvsagt er det snakk om en vannsøyle på meter, tilsvarende vekten av.

Dette blir noe knotete i litt større beregninger, siden torr (=mm Hg) ikke har . Forstår at vannets trykk er avhengig av den vannsøylen du har over f. Det ene røret har en diameter på millimeter, det andre har en. Noen membraner har vannsøyle på hele 0mm. Trykk kan også måles i enheten bar eller pascal (Pa). Pa, bar, psi(lbf/in2. x 10- 1450x 10-3. 10000 150atmosfære, at (kp/cm2) = 9806Pa.

MPa =N/mm= 10Pa = 10N/m= 1kp/m= 1mVs.