Uncategorized

Mose på takshingel

Kan man legge varmekabler på Isola takshingel? Mose kan oppstå spesielt på skyggesider av taket Fjern evt mose, løv, kvist etc fra taket mekanisk med kost . Oppdaget i dag når jeg gikk over til naboen og studerte mitt eget tak at det er ganske mye mose på takshingelen. Icopal asfalt takbelegg og shingel er produsert for å tåle vårt klima. Dersom vekstforholdene er til stede, kan det over tid danne seg mose.

Mose på taket er et stadig voksende problem. Dette kan brukes på alle typer takstein, shingel, skifer og betong.

Fjern evt mose, løv, kvist etc fra taket mekanisk med kost eller gjenstand som du kan skrape vekk med. Huseier Jan Thorleif Fuglesang, valgte derfor takshingel fra Isola,. Men hvorfor trives både lav og grønn mose der, og ikke på naboens tak?

Det gir ikke alltid så store skader, men mosen holder på fuktigheten og kan gi frostspreng når kulda setter inn – levetiden . Det danner seg fort mose på taket, særlig på nordsiden, og spesielt utsatt er tak med. På belegg (papp), shingel og bestrødde stålplater må du være langt mer . Mange opplever at det gror godt med mose på taket. Fjern mosen effektivt og på mest mulig skånsom måte.

Hustak belagt med ru takstein eller shingel gir ofte grobunn for mose!

Faren min sliter med det der, og har prøvd både mosefjerningsmidler man sprer ut over . Går det an å fjerne mosen på taket uten å måtte klatre opp? Rengjøringsmiddelet Tak GTI lover deg nettopp dette. Slik sjekker du og vedlikeholder takpapp og shingel. Det finnes kjemiske midler for fjerning av mose, som selges hos byggevareforhandlere.

Ser du sprekkdannelser i overflaten av shingel, eller spikere som. Mose fjerner du ved å børste forsiktig med en stiv kost for å få bort løse . Ellers er takpapp mye enklere å legge enn shingel. Takshingel skal legges på ”kalde tak” (se prinsippskisse i figur 1). Mose på taket forebygges ved å montere et sink- eller kobberbeslag langs møne.

Mosegroing er et problem på alle tak, men shingel, og spesielt gammel pappshingel, er mer utsatt for lekkasje. Det finnes kjemiske midler for fjerning av mose. Under visse forhold kan det vokse mose på takshingel.

Sannsynligheten for at det skal vokse mose øker hvis det er mye trær i umiddelbar nærhet av taket.