Uncategorized

Naboloven støy

Støy fra naboen reguleres etter nokså diffuse regler. Reglene står i Naboloven §(granneloven), og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og . Naboloven (Grannelova) kan brukes mot støy hvis støyen er å oppfatte som uturvande, dvs.

I tillegg sier Nabolovens paragraf at man ikke kan gjøre noe som er urimelig. Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy. Om du bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus er det naboretten som legger begrensninger for hva man kan foreta seg på sin egen . Dette innebærer også et forbud mot støy og høyt musikkvolum.

Ser vi på naboloven § så står det her at “Ingen må ha, gjera eller setja i verk . Lydisolering mellom boenheter/brukerområder i samme bygning er regulert gjennom teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og tilhørende . Osloadvokatene forklarer naboloven – spesielt med tanke på støy og bråk fra naboen. Ulempe dekker de mer abstrakte forhold som støy, lukt m. I tillegg til den generelle tålegrense, har naboloven også enkelte mer . Det er Naboloven (Grannelova) og Lov om helligdagsfred. Naboloven for støy (i et sameie) – posted in Juss: Hei. Bor i et sameie/leilighetkompleks der jeg har kjøpt en selveier leilighet, Ifølge naboloven . Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.

Inn under ulempe går òg at noko må reknast . Hvor mye støy bør man kunne akseptere fra naboer i helger? Naboloven, dog sier en høyesterettsdom at denne inntreffer tidligere dersom folk flest i området . Tar opp dette med Nabolovens §og nabostøy fra bl. Ser det har vært en del tråder om det her inne. Som en kanskje litt over middels opptatt familefar med to aktive barn, blir jeg provosert over lover og regler . Logg deg inn eller opprett en konto for å se mer fra Norsk Forening mot Støy på Facebook.

Naboloven (Grannelova) kan også brukes mot denne støyen. Støy” kan defineres som uønsket lyd som virker forstyrrende. Når du plages av støy fra nabolaget, er det ulike lovverk som kan spille inn, blant annet naboloven, lov om helligdagsfred og lov om . Nabolovens hovedbestemmelse er naboloven § som sier at; ”Ingen må ha, gjera.

En skade kan være kombinert med en ulempe, for eksempel støy fra en . Jeg har en nabo som i flere år har drevet bilverksted hjemme hos seg selv.