Uncategorized

Norsk engelsk

OversetterSlå av øyeblikkelig oversettelse. Oversett mellom engelsk, norsk og spansk.

Norsk(Bokmål) Engelsk Oversetter – den mest avanserte online oversetter mellom Norsk og alle språk, som arbeider både online og offline. I disse dager har verden blitt alt mindre, og ganske ofte er det behov for å oversette mellom to ulike språk. Ordbok for oversettelse fra norsk til engelsk og vice versa. Ord eller tekst å oversette: Norsk till Engelsk, Engelsk till Norsk.

Den elektroniske ordbok Norsk til Engelsk. Over 400Engelsk oversettelser av Norsk ord og uttrykk. Her finner du norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok for grunnopplæringen. Here you will find the Norwegian-English/English-Norwegian Dictionary for the . Denne ordboken er vår absolutte bestselger.

Engelsk er det mest brukte fremmedspråket over hele verden, og er et . I feltet Søk kan du skrive inn en term på norsk eller engelsk. Du får listet opp forslag til norsk MeSH (hovedterm) og velger en av dem. Jeg har vokst opp tospråklig og behersker både engelsk og norsk på morsmålsnivå.

Bred erfaring og god tekstfølelse garanterer for høy kvalitet. En toveis ordbok for brukere som trenger engelsk i profesjonell sammenheng, eller som ønsker . Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske. Hva koster det å oversette et dokument eller en bok til engelsk? Her er en Norsk – Engelsk – Amerikansk ordliste over stykningsdeler med kjøtt, og noen ord med egg og eggeretter.

Norsk-engelsk blå ordbok inneholder ca 65. Den inneholder både amerikanske og britiske ord og stavemåter, språktips, fagord fra . Dersom man har et abonnement på Ordnett Pluss kan denne ordboken .