Uncategorized

Norsk grammatikk verb oppgaver

PresensPreteritum Sett inn riktig verb Preteritum av verbene Finn verbene Sett inn preteritum av verbene Bøy verbene i presens Preteritum, uregelmessige verb Sett inn riktig verb i teksten Preteritum. Grammatikk – nivå Grammatikk for nybegynnere.

Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Oppgavene i denne delen tar for seg: – preteritum; – bøyning av verb; – passiv. For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk.

Velkommen til Norsk grammatikk – norsk som andrespråk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Her kan du laste ned norskoppgaver som passer for 4. Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv.

Hennes oppgave er å hjelpe Anne med anamnesen.