Uncategorized

Norsk verb oppgaver

PresensPreteritum Sett inn riktig verb Preteritum av verbene Finn verbene Sett inn preteritum av verbene Bøy verbene i presens Preteritum, uregelmessige verb Sett inn riktig verb i teksten Preteritum Skriv teksten i. To oppgaver hvor elevene skal lese ord og sortere dem ut i fra om de er verb, substantiv eller adjektiv. Diverse skjema: Skjema til bøyning av substantiv – ikke . Opgavene er lagt ut både i PDF og Word format. På den måten kan dere selv redigere og tilpasse tekstene.

I denne omgang legger vi ut oppgavene på norsk. Oppgavene i denne delen tar for seg: – preteritum; – bøyning av verb; – passiv.

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Oppgaver på tre nivåer for deg som kan lese + ordlister med bilde og lyd. Sort Method: Default sort order, Alphabetical. Vis alle tema Substantiv Hovudreglane for substantivbøying Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb . Drillpro-oppgavene er tilpasset heftene Emner i norsk Man må innstallere oppgavene på.

Heftet bygger på de foregående heftene med bevegelses-verb. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Oppgave 2: Å godkjenne utenlandsk utdannelse.

Oppgave 1: Bruk modale verb og skriv disse setningene en gang til. Norsk som andrespråk Voksne NorskPluss BOKMÅL Spor A – Skole og utdanning. Verb med Verben og Verbia er et hefte hvor elevene får jobbe med ulike. Kunnskapsløftet 2006/20for norskfaget vedrørende verb, men også. For de aller fleste oppgavene er det bare å ta dem rett i bruk etter kopiering, . Oppgave: Oppgaver om verb i norsk og engelsk.

Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv. Hennes oppgave er å hjelpe Anne med anamnesen.