Uncategorized

Nynorsk ord

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene. Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. :Gode_nynorskordBufretLignendeEin god hugseregel for å byggje eit godt nynorsk ordforråd er å tenkje over alternativ til an-be-heit-else-ord — i mange fall finst det betre ord utan desse for- .

I det mest sentrale ordtilfanget på rundt hundre or er det berre rundt tretti. Skriv inn søkeordet på det språket du ønsker. RAMMER FOR BRUK AV LEXIN: LEXIN-ordbøkene er . Når du nyttar ordlista, kan det vera til hjelp å lesa om nynorsk. Kjærlighet på pinne (godteriet) = Kjærlek på staur.

Men de kan brukes på nynorsk, og sære er de, så det var vel to passende forslag. Dette er noko å tenkje på når du skal skrive. I dette nynorskkurset har du kanskje kome over ord og uttrykk som du ikkje brukar på bokmål. Viss du samlar dei i ein ordbank, kan det gje deg ei god oversikt . Ti enkle tips som garantert vil gi nynorsken din et løft. Siden man også er et helt gyldig ord bare det brukes riktig, vil korrekturprogrammer ha vanskeligheter . Skriv ned ord du kommer på som er vanlige feil å gjøre når man skriver en nynorsk tekst.

Ver spesielt merksam på ord som begynner med an- og be-.

Ord som begynner med hv- er ikkje tillatne på nynorsk . Mange ord som har –(g)g- eller –(k)k- i bokmål, får en –j- på nynorsk:. Fordi både nynorsk og bokmål er norske skriftspråk, har dei mesteparten av ordtilfanget felles. Dei aller fleste orda vi bruker når vi skriv bokmål, kan vi også . Ordtilfanget på bokmål og nynorsk er i stor grad det same, sjølv om ein del ord blir skrivne og bøygde ulikt i dei to målformene. Ord som byrjar med prefiksa an- og -be, er lånord som vi har fått frå tysk. Samanlikna med bokmål blir få av desse orda brukte på nynorsk.

Somme ord har valfritt kjønn, det vil seia at du kan velja om du vil nytta og bøya orda som hankjønnsord eller som hokjønnsor . Ingen verb skal slutte på -et når du skriv nynorsk! Har du sjekka teksten for ord som byrjar med an- og be- eller ord som sluttar . Nå skal bokmålsord som ender på -lig, kun ha -leg i nynorsk (kjærlig – kjærleg). Menneske, Dette er et ord som brukes mye, og som mange sliter med.