Uncategorized

Nynorsk regler pdf

Legg spesielt merke til desse stadnamna:. NB: I samansette ord følgjer vi ikkje regelen ovanfor: takknemleg, inngang, alltid. Dette er bare hovedregler og noen generelle forskjeller mellom bokmål og tradisjonell nynorsk. Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en . Oppfrisking fyrst: Vanlege substantiv med regelrett bøying går soleis: Regelrette hankjønnsord går som gut: (ein) gut . Nynorsk på 1-2-manus: Ingrid Slettevoll og Arild Torvund Olsen teikningar: Kristoffer.

Korleis vil du forklare til ein venn kva som er skilnadene på nynorsk og bokmål?

Skriv regelen for korleis vi bøyer hankjønns-, hokjønns- og inkjekjønnsord. Nynorsksenteret er eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i opplæringa. Kort nynorsk bøyingslære for ordklassene substantiv, pronomen.

På nynorsk og tysk og har substantiva alltid tre kjønn, hankjønn, hokjønn og intetkjønn. Språkrådet forvaltar rettskrivinga for bokmål og nynorsk og følgjer. Sidan 19har det vore nokre mindre endringar i nynorskrettskrivinga,.

Lista inneheld eit utval av bokmålsord som i regelen ikkje blir brukte i nynorsk, eller har ei anna form, med opplysning om tilsvarande . I kapitlet Vanskar når du skriv nynorsk – ei rettleiing, har vi peika på ein metode til å ta i bruk. Hankjønnsorda får i regelen -ar, -ane i fleirtal.

Ein barnehage med rim og regler, dikt og song. Foresattepulsen er en lisensiert abonnementstjeneste. REGI arbeider etter Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk.

Søknad om avkøyrsle eller dispensasjon fra byggegrenser (nynorsk). Skjema for endring av dagleg leiar eller transportleiar nynorsk. I tillegg til bokmål og nynorsk, finnes arbeidsavtalen på samisk, engelsk, polsk, russisk,.

Last ned arbeidsavtalene i pdf-format i spalten til høyre. Om det er tvil om meiningsinnhaldet i nynorskversjonen, så er det. Vi vil arbeide for eit strengare internasjonalt regelverk for drivstoff- kvalitetar som forbyr . Pugg – spill kort mens du driller nynorskkunnskapene dine. Med Pugg kan elevene repetere nynorskkunnskapene sine. Veiledning til bruk av presentasjonen, PDF, 15.

Presentasjon av vidaregåande opplæring, nynorsk, PowerPoint, 25. Nyfødtscreeninga kan gi råd og vegleiing for dei.