Uncategorized

Oksygenatom

I det periodiske system har oksygen nummer dvs. Oksygenatomer er normalt satt sammen parvis som O i dagligtale også kalt . GIF,ow:18pt:Atommodell – ,rh:nn.

Tegninger – oksygen, atom, på, ei, hvit bakgrunn k174291- Søk. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. Oksygenatomer inngår som byggesteiner i vann, organiske forbindelser og i biomaterialer i planter og dyr. Vanlig oksygen har molekyler som består av to oksygenatomer (O2). Det forekommer også en variant med tre atomer i molekylet (O3), det . Vann blir til når de to gassene oksygen og hydrogen blander seg med hverandre i luften.

Det som da skjer er at et oksygenatom slår seg . Hydrogenatomet (H) har ett elektron og skulle gjerne hatt totalt to elektroner for å fylle opp sin ytterste bane og på den måten blitt stabilt. Prøv å tenke deg at du er et elektron i et oksygenatom. Da ville du være en av åtte av akkurat samme type som deg selv, som spinner rundt kjernen. Cl–-ioner, og hvert Cl–- ion er omgitt av seks Na+-ioner.

Transcript of oksygengass og oksygen atom. Vi bruker ulike fargar for å sjå skilnaden på ulike typar atom i eit byggjesett for molekyl.

Vannmolekytler er dannet av enkeltbindinger mellom et oksygenatom og to hydrogenatom. Dette er fordi oksygenatomet har elektroner i ytterste skall mens . Et atom har vanligvis like mange elektroner og protoner. Her ser du at dette oksygen-atomet har elektroner (blå) og protoner . Vassmolekylet (H2O) består av to hydrogenatom og eitt oksygenatom. Vassmolekylet har like mykje positiv som negativ ladning, men ladningane er ujamt . Hvor mange oksygenatomer er det i mol SO3?

Hvor mange oksygenatomer er det i mol MnO2. Et oksygenatom mangler to elektroner i det ytterste skallet for å få edelgasstruktur. Når to oksygenatomer går sammen og danner et oksygenmolekyl (O2), deler .